BARAZIA GJINORE
Prezervativët do të jenë pa pagesë për personat nga 18 deri në 25 vjeç në Francë
N'THELB

Prezervativët do të jenë pa pagesë për personat nga 18 deri në 25 vjeç në Francë

Ardit Ramadani

09/12/2022

Një burrë në Haraçinë me pistoletë dhe pushkë ka rrëmbyer gruan e tij, me qëllim që të heq dorë nga divorci
PASOJA

Një burrë në Haraçinë me pistoletë dhe pushkë ka rrëmbyer gruan e tij, me qëllim që të heq dorë nga divorci

30/12/2022

Gratë paguhen më pak se burrat për punët e njëjta
PASOJA

Gratë paguhen më pak se burrat për punët e njëjta

Fisnik Xhelili

11/01/2023

Gratë mbetën nën hijen e burrave edhe gjatë vitit 2022 në Maqedoninë e Veriut
N'THELB

Gratë mbetën nën hijen e burrave edhe gjatë vitit 2022 në Maqedoninë e Veriut

Fisnik Xhelili

12/01/2023

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor
N'THELB

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor

Fisnik Xhelili

12/01/2023

RMV, nuk ka shkurtim të pushimit të lindjes për nënat, edhe baballarët mund të shfrytëzojnë pushim prej katër muajsh
N'THELB

RMV, nuk ka shkurtim të pushimit të lindjes për nënat, edhe baballarët mund të shfrytëzojnë pushim prej katër muajsh

Fisnik Xhelili

16/01/2023

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia