PASOJA

Kanceri i gjirit më prezent te gratë, te burrat dominon kanceri i mushërive: Linja SOS aktive për pacientët
PASOJA

Kanceri i gjirit më prezent te gratë, te burrat dominon kanceri i mushërive: Linja SOS aktive për pacientët

Rita Behadini

14/05/2024

Miriam 'Midge' Maisel: Nëse komedia ushqehet nga shtypja, vetëm gratë duhet të jenë qesharake
PASOJA

Miriam 'Midge' Maisel: Nëse komedia ushqehet nga shtypja, vetëm gratë duhet të jenë qesharake

Besa Tusha

14/05/2024

Pothuajse asgjë nuk bëhet për t’u ulur numri i lindjeve në moshë të mitur dhe bashkësive (jashtë)martesore
PASOJA

Pothuajse asgjë nuk bëhet për t’u ulur numri i lindjeve në moshë të mitur dhe bashkësive (jashtë)martesore

Angela Boshkoska

29/04/2024

Diagnostikimi i mangët i çrregullimeve mendore tek gratë
PASOJA

Diagnostikimi i mangët i çrregullimeve mendore tek gratë

Blerina Qamili

22/04/2024

Patriarkati s'e kursen as shëndetin mendor:
PASOJA

Patriarkati s'e kursen as shëndetin mendor: "Histeria" që ju mveshet grave s'ekziston në librin e sëmundjeve

Rrezearta Elezi

17/04/2024

Zi në Kosovë, dy gra u vranë nga burrat e tyre brenda një jave
PASOJA

Zi në Kosovë, dy gra u vranë nga burrat e tyre brenda një jave

Fisnik Xhelili

16/04/2024

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia