BARAZIA GJINORE
Varfëria menstruale, gratë në RMV me „alternativa
MARRE

Varfëria menstruale, gratë në RMV me „alternativa" në mungesë të produkteve menstruale

Fatlume Dervishi

28/05/2022

“Rasti i padenoncuar, nuk ekziston si rast”, Video-intervistë me zëdhënësin e SPB-së për krimet në internet
SEEN

“Rasti i padenoncuar, nuk ekziston si rast”, Video-intervistë me zëdhënësin e SPB-së për krimet në internet

Ardit Ramadani

02/06/2022

„Dhoma Publike”, një grup, shumë skandale, dhjetëra viktima, por pak dhe minimalisht të dënuar
SEEN

„Dhoma Publike”, një grup, shumë skandale, dhjetëra viktima, por pak dhe minimalisht të dënuar

Zenel Miftari

06/06/2022

“Mollëkuqja” me ekspozitë në tre qytete: Policia të marrë seriozisht raportimet e mesazheve ngacmuese në rrjet
SEEN

“Mollëkuqja” me ekspozitë në tre qytete: Policia të marrë seriozisht raportimet e mesazheve ngacmuese në rrjet

Fisnik Xhelili

26/06/2022

RMV-ja „parajsë
SEEN

RMV-ja „parajsë" për ngacmuesit në internet, viktimat në vend të policisë i drejtohen familjes

Ardit Ramadani

07/07/2022

Tagged, një fotografi që të ndyshon jetën
SEEN

Tagged, një fotografi që të ndyshon jetën

Besa Tusha

13/07/2022

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia