RRETH NESH

Qendra për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja" është themeluar nga aktivistë të të drejtave të grave. Qëllimi jonë është të avokojmë, mbështesim dhe edukojmë të tjerët për mungesën dhe domosdoshmërinë e barazisë gjinore në shoqërinë tonë dhe të zvogëlojmë stereotipet negative që shoqërojnë fjalën feminizëm.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Ekipi ynë