Nëntë vitë pre e dhunës familjare, nëna e dy fëmijëve flet për „Mollëkuqja
DORA VETË

Nëntë vitë pre e dhunës familjare, nëna e dy fëmijëve flet për „Mollëkuqja"

Evi Shkopi

21/07/2022

Burrat jashtë bashkësive martesore nuk mund të formojnë në Maqedoni familje monoprindërore me metoda artificiale
SEKSIZËM

Burrat jashtë bashkësive martesore nuk mund të formojnë në Maqedoni familje monoprindërore me metoda artificiale

Rita Behadini

19/07/2022

Nxënësve ju cënohet e drejta për t’u informuar rreth riprodhimit seksual, mësimdhënësit fajtorë
MARRE

Nxënësve ju cënohet e drejta për t’u informuar rreth riprodhimit seksual, mësimdhënësit fajtorë

Era Gjakova

18/07/2022

TË FUNDIT