SEKSIZËM

Portretizimi i grave në media: Ka seksizëm, stereotipe gjinore dhe standarde të paaritshme
SEKSIZËM

Portretizimi i grave në media: Ka seksizëm, stereotipe gjinore dhe standarde të paaritshme

Blerina Qamili

30/04/2024

SEKSIZËM

"Energjia femërore" është konstrukt social, i shërben kulturës patriarkale

Rrezearta Elezi

13/02/2024

A të bën duhani burrë?
SEKSIZËM

A të bën duhani burrë?

Muhamed Veliu

19/01/2024

Vjollcë Berisha në
SEKSIZËM

Vjollcë Berisha në "Llafe Grash": Burrat pozitën e grave në shoqëri e barazojnë vetëm me riprodhimin

Rita Behadini

10/01/2024

SEKSIZËM

"Influencer", profesion i ri - ushqim i ri për apetitet e masës seksiste dhe paragjykuese

Fisnik Xhelili

23/10/2023

Kur rolet gjinore kalojnë pragun e shtëpisë, burrave u pamundësohet ndërrimi i fëmijëve në tualete publike
SEKSIZËM

Kur rolet gjinore kalojnë pragun e shtëpisë, burrave u pamundësohet ndërrimi i fëmijëve në tualete publike

Era Gjakova

18/10/2023

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia