EDUKIM SEKSUAL
Pothuajse asgjë nuk bëhet për t’u ulur numri i lindjeve në moshë të mitur dhe bashkësive (jashtë)martesore
PASOJA

Pothuajse asgjë nuk bëhet për t’u ulur numri i lindjeve në moshë të mitur dhe bashkësive (jashtë)martesore

Angela Boshkoska

29/04/2024

Ndryshimet e flokëve dhe lëkurës: Perimenopauza dhe menopauza
N'THELB

Ndryshimet e flokëve dhe lëkurës: Perimenopauza dhe menopauza

Përkthim

05/05/2024

Gjetja e identitetit seksual tek adoleshentët: Si ndikon familja, normat religjioze dhe kulturore?
MARRE

Gjetja e identitetit seksual tek adoleshentët: Si ndikon familja, normat religjioze dhe kulturore?

Blerina Qamili

17/05/2024

Asnjë fjalë nga politikanët e Maqedonisë për ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë
CEO

Asnjë fjalë nga politikanët e Maqedonisë për ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë

17/05/2024

Marrëzi: Ka mjek që pas lindjes qepin vaginën më shume se që duhet, për kënaqësitë seksuale të partnerit
MARRE

Marrëzi: Ka mjek që pas lindjes qepin vaginën më shume se që duhet, për kënaqësitë seksuale të partnerit

Përkthim

23/05/2024

Udhëzues: Kur dhe si të flisni me fëmijët tuaj mbi miratimin, cilat janë vijat e kuqe?
N'THELB

Udhëzues: Kur dhe si të flisni me fëmijët tuaj mbi miratimin, cilat janë vijat e kuqe?

Fisnik Xhelili

18/06/2024

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia