N'THELB

Teksas, vendimi gjyqësor dërgoi disa hapa prapa çështjen e abortit
N'THELB

Teksas, vendimi gjyqësor dërgoi disa hapa prapa çështjen e abortit

Fisnik Xhelili

14/09/2021

Kush i krijon “rolet gjinore”?
N'THELB

Kush i krijon “rolet gjinore”?

Fisnik Xhelili

05/09/2021