N'THELB

N'THELB

"Infertiliteti", këto janë shkaqet dhe faktorët e rrezikut

Ardit Ramadani

07/04/2023

Rritje simbolike e pjesëmarrjes së grave në Qeverinë e RMV-së, përfaqësimi mbetet i ulët
N'THELB

Rritje simbolike e pjesëmarrjes së grave në Qeverinë e RMV-së, përfaqësimi mbetet i ulët

Fisnik Xhelili

08/03/2023

Të dhënat për kancerin në qafën e mitrës në RMV janë shqetësuese, diagnostifikimi i hershëm mund të shpëtojë jetë
N'THELB

Të dhënat për kancerin në qafën e mitrës në RMV janë shqetësuese, diagnostifikimi i hershëm mund të shpëtojë jetë

Rita Behadini

30/01/2023

RMV, nuk ka shkurtim të pushimit të lindjes për nënat, edhe baballarët mund të shfrytëzojnë pushim prej katër muajsh
N'THELB

RMV, nuk ka shkurtim të pushimit të lindjes për nënat, edhe baballarët mund të shfrytëzojnë pushim prej katër muajsh

Fisnik Xhelili

16/01/2023

Gratë mbetën nën hijen e burrave edhe gjatë vitit 2022 në Maqedoninë e Veriut
N'THELB

Gratë mbetën nën hijen e burrave edhe gjatë vitit 2022 në Maqedoninë e Veriut

Fisnik Xhelili

12/01/2023

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor
N'THELB

Ndikimi i sistemeve zgjedhore në përfaqësimin gjinor

Fisnik Xhelili

12/01/2023