pink-minimalist-gynecologist-logo---2024-04-30t131755.265.png

Portretizimi i grave në media: Ka seksizëm, stereotipe gjinore dhe standarde të paaritshme

SEKSIZËM

April 30th, 2024

Në fushën magjepsëse të rrëfimit të historive, ku rrëfimet formësojnë perceptimet dhe idealet, portretizimi i grave ka peshë të madhe. Nga ekranet e argjendta deri tek faqet e revistave glamuroze, mediat kanë qenë gjithmonë faktor i rëndësishëm në formimin e normave dhe qëndrimeve të shoqërisë ndaj roleve gjinore. Megjithatë, prezantimi i grave në media shpesh ka qenë zhgënjyes, duke i përforcuar stereotipet e ngushta dhe standardet joreale.

Në botën e filmit dhe televizionit, grave historikisht u janë ngarkuar role të kufizuara: gruaja që e mbështet burrin e përfshirë në një kauzë madhore, gruaja që është interesi i dashurisë së një burri, gruaja që pret ta shpëtojë një burrë dhe një listë e gjatë e rrëfimeve që ngjasojnë me këto.

Edhe pse në vitet e fundit kjo tendencë ka filluar të ndryshojë për të mirë dhe janë krijuar personazhe femërore më komplekse dhe të fuqishme, prapë se prapë ka shumë për tu bërë që gruaja të pozicionohet aty ku duhet te jetë. Vazhdon shpeshtësia e shfaqjes së historive ku gruaja shfaqet si karikaturë njëdimensionale që i mungon thellësia dhe shkathtësia, që me shumë zemërgjerësi i ndahet për hise burrit që luan përkrah saj.

Veç kësaj, kjo çështje shtrihet përtej sferës së rrëfenjës fiktive. Në reklama, gratë janë vazhdimisht të objektivizuara dhe të reduktuara në personazhe të thjeshta, vlera e të cilave matet në bazë të asaj se sa e kënaqshme është paraqitja e tyre fizike dhe jo intelekti apo aftësitë tjera të tyre. Presioni i pamëshirshëm për t'iu përshtatur standardeve joreale të bukurisë jo vetëm që ka një ndikim tmerrësisht negativ në vetëvlerësimin e grave, ai gjithashtu përhap koncepte të dëmshme rreth feminitetit.

Koha është për një ndryshim rrënjësor. Ne duhet ta sfidojmë 'status quo-në' dhe të kërkojmë media që pasqyrojnë përvojat dhe identitetet e larmishme të grave. Kjo nënkupton jo vetëm shfaqjen e grave të racave, etnive, orientimeve seksuale të ndryshme, grave me tipare të ndryshme trupore, por gjithashtu paraqitjen e tyre si individë plotësisht të realizuar, me shpresa, ëndrra, mangësi dhe aspirata.

Prezantimi i larmishëm është shumë i rëndësishëm sepse e formëson mënyrën se si gratë e shohin veten dhe se si ato perceptohen nga shoqëria. Kur vajzat e reja shohin gra që duken si ato duke pasur sukses në ekran, kjo bën që ato të besojnë se bota është një vend mundësish të panumërta dhe fuqizon idenë se ëndrrat e tyre vlejnë. Në të kundërtën, kur gratë bombardohen vazhdimisht me imazhe që mbështesin standardet joreale të bukurisë dhe fuqizojnë stereotipet e dëmshme, kjo e lëndon sensin e tyre të vetëvlerësimit dhe e kufizon potencialin e tyre.

Por ndryshimi është i mundur. Ngritja e mediave sociale dhe platformave transmetuese ka siguruar hapësirë për zërat e margjinalizuar, që ata të dëgjohen dhe historitë e tyre të thuhen. Ne kemi qenë dëshmitar të suksesit të shfaqjeve dhe filmave që e përqendrojnë vëmendjen tek gratë me ngjyrë, gratë e komunitetit LGBTQ+ dhe grave me bindje, aftësi dhe prejardhje të ndryshme, që e ka vërtetuar se ka një audiencë të uritur për një prezantim më autentik.

Ne si konsumatorë e kemi fuqinë të kërkojmë kualitet më të mirë, duke i mbështetur mediat që e priorizojnë shumëllojshmërinë dhe qasjen gjithëpërfshirëse dhe duke kërkuar llogari nga krijuesit dhe reklamuesit përgjegjegjës për prezantimin e stereotipeve të dëmshme. Duke i përforcuar zërat e grave nga të gjitha sferat e jetës, ne mund të krijojmë një peizazh mediatik që pasqyron një tapiceri të pasur të përvojave njerëzore.

Në konkluzion, prezantimi i grave në media nuk është vetëm çështje argëtimi; është çështje e drejtësisë shoqërore. Duke mbrojtur një përfaqësim më dinjitoz, të shumëllojshëm dhe realist të grave, ne mund t'i sfidojmë paragjykimet e rrënjosura, t'i fuqizojmë komunitetet e margjinalizuara dhe të krijojmë një botë të barabartë për të gjithë. Është koha ta rishkruajmë rrëfenjën dhe t'i riimagjinojme gratë në të gjithë kompleksitetin dhe madhështinë e tyre. 

Blerina Qamili

Blerina Qamili

Blerina Qamili është lindur në Tetovë në vitin 1993 dhe është diplomuar në Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë, në Universitetin e Tetovës. Ajo tani po e vazhdon përsosjen e saj profesionale si specializante e Nefrologjisë në Fakultetin e Mjekësisë - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi" Shkup.

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia