SEKSIZËM

Në Maqedoninë e Veriut çdo e dhjeta vajzë përjeton dhunë online, shteti s'bën sa duhet në parandalim dhe dënim
SEKSIZËM

Në Maqedoninë e Veriut çdo e dhjeta vajzë përjeton dhunë online, shteti s'bën sa duhet në parandalim dhe dënim

Fisnik Xhelili

28/09/2023

Malësorja e Rrahmanit, ende realitet i shumë grave shqiptare
SEKSIZËM

Malësorja e Rrahmanit, ende realitet i shumë grave shqiptare

Besarta Ramadani

31/08/2023

Analizë: Si i përforcojnë reklamat stereotipet gjinore?
SEKSIZËM

Analizë: Si i përforcojnë reklamat stereotipet gjinore?

Fatlume Dervishi

12/06/2023

Vështrimi mashkullor – si udhëhiqet kultura nga pikëpamjet mashkullore?
SEKSIZËM

Vështrimi mashkullor – si udhëhiqet kultura nga pikëpamjet mashkullore?

Ilir Saliu

06/06/2023

Gratë në gazetari: Ofendime, seksizëm, stereotipe!
SEKSIZËM

Gratë në gazetari: Ofendime, seksizëm, stereotipe!

Fatlume Dervishi

25/04/2023

Burrat jashtë bashkësive martesore nuk mund të formojnë në Maqedoni familje monoprindërore me metoda artificiale
SEKSIZËM

Burrat jashtë bashkësive martesore nuk mund të formojnë në Maqedoni familje monoprindërore me metoda artificiale

Rita Behadini

19/07/2022

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia