Safety-(18).png

Ligji i cili mundëson pushim 12 mujor të lehonisë „flen" në parlament, as këtë vit s'do ketë ndryshime përkundër premtimeve

FEMINISTING

August 29th, 2022

Këtë vit nuk do të miratohet Ligji i ri për Marrëdhëniet e Punës, me të cilin pushimi i lehonisë do të jetë 12 muaj në vend të 9. Edhe pse ish-ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, paralajmëroi se ligji do të fillojë të zbatohet gjatë vitit 2022 , pavarësisht rritjes së lejes së lehonisë për nënat, ligji do t’i lejojë baballarët të përdorin 10 ditë leje për lindjen e fëmijës.

Burimi: SakamDaKazam (SDK).

Mirëpo, nuk ka asnjë njoftim nga miratimi dhe zbatimi i dispozitave dhe përfitimeve të reja për prindërit, sepse zbatimi i ligjit është shtyrë prej dy vitesh dhe është ende në grupe pune, pra teksti nuk është përgatitur.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thotë se procesi i përgatitjes dhe miratimit të ligjit është ngadalësuar për shkak të pandemisë Covid-19.

Gjatë pandemisë Covid-19, procesi i përgatitjes u ngadalësua, takimet lidhur me Ligjin për Marrëdhëniet e Punës në përgjithësi u mbajtën online dhe ishin në numër më të madh. Pas lehtësimit të masave kufizuese, u organizuan katër takime shumëditore në të cilat morën pjesë përfaqësues nga të gjithë partnerët socialë. Përgatitja e tekstit të ri të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës është në fazën përfundimtare dhe procesi është ende plotësisht gjithëpërfshirës, ​​siç ishte në fillim. Njëkohësisht, përfaqësuesit e sindikatave dhe shoqatave të punëdhënësve, së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, harmonizojnë pikëpamjet për të gjitha çështjet që janë të rëndësishme për punëtorët dhe punëdhënësit

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Nga atje shtojnë se draft-versioni i Ligjit do të jetë gati këtë vjeshtë, pas së cilës do të zhvillohen dëgjime publike në disa qarqe të vendit. Më pas ligji do të hyjë në procedurë qeveritare dhe më pas do të kalojë për miratim në Kuvend.

Ardit Ramadani

Ardit Ramadani

Ardit Ramadani është jurist i diplomuar. Ai për tre vite ka punuar si gazetar në Portalb.mk, si verifikues i fakteve dhe recensent në projektin Crithink dhe Vistinomer.mk, si dhe ligjërues i vlerave të demokracisë. Ai aktualisht është gazetar në televizionin nacional Alsat M dhe njëkohësisht bashkëthemelues i Qendrës për Mundësi të Barabarta “Mollëkuqja”.