TEATËR
PASOJA

"Vdekja dhe Virgjëresha", kush sjell drejtësi për një grua të dhunuar kur shteti dështon?

Rita Behadini

17/09/2023

Aktrimi për vajzat nuk është më 'tabu', Sabina M.Asllanaj thotë se kjo mendësi i takon të kaluarës
DORA VETË

Aktrimi për vajzat nuk është më 'tabu', Sabina M.Asllanaj thotë se kjo mendësi i takon të kaluarës

Fisnik Xhelili

06/12/2023

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia