TEATËR
PASOJA

"Vdekja dhe Virgjëresha", kush sjell drejtësi për një grua të dhunuar kur shteti dështon?

Rita Behadini

17/09/2023