NXËNËS
Kush dhe pse ka frikë nga Edukimi Gjithpërfshirës Seksual në shkolla?
MARRE

Kush dhe pse ka frikë nga Edukimi Gjithpërfshirës Seksual në shkolla?

13/10/2021

Shkup, produkte menstruale falas për nxënëset e shkollave të mesme
MARRE

Shkup, produkte menstruale falas për nxënëset e shkollave të mesme

Ardit Ramadani

31/12/2021

Anashkalimi i përmbajtjeve për trupin e njeriut në lëndën e biologjisë në shkolla fillore sjell pasoja te nxënësit, zgjidhja shihet te edukimi seksual
N'THELB

Anashkalimi i përmbajtjeve për trupin e njeriut në lëndën e biologjisë në shkolla fillore sjell pasoja te nxënësit, zgjidhja shihet te edukimi seksual

Fisnik Xhelili

17/07/2022