Almira Xhaferi

ALMIRA XHAFERI

Almira Xhaferi studion Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë në Universitetin e Tetovës. Ajo është aktiviste e të drejtave të grave dhe vullnetare në programin “Through Ladybug’s Lens”. Angazhimi i Almirës për të krijuar një shoqëri të barabartë dhe për të sjellë ndryshimin në të, dëshmon kontributin dhe pasionin e saj për avokim të të drejtat të grave. 

POSTIME TJERA NGA AUTORI

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia