DORA VETË
'Ca studiojnë, ca nguten të martohen' tha Mejlan Selmani, vajza që nget traktorin dhe merret me kultivimin e duhanit
DORA VETË

'Ca studiojnë, ca nguten të martohen' tha Mejlan Selmani, vajza që nget traktorin dhe merret me kultivimin e duhanit

Xhemazije Rizvani

13/05/2024

Fotografja: Katja Berger
DORA VETË

"Nuk ishte e lehtë", Penesta Dika rrëfen për Mollëkuqja: S'dinte as gjuhën kur shkoi në Vjenë, sot numëron sukseset

Shefkije Alasani

16/05/2024

DORA VETË

"S'ka gra të pafuqishme, ka vetëm toka të pa zbuluara", bisedë me Sabire Abdullahin

Xhemazije Rizvani

21/05/2024

Bisedë me gruan me flatra, poeten Vlora Konushevci
DORA VETË

Bisedë me gruan me flatra, poeten Vlora Konushevci

Xhemazije Rizvani

07/06/2024

Eli Krasniqi për Mollëkuqja: Burrnia është konstrukt patriarkal, feminizmi tenton t'i çlirojë burrat prej shtypjes
DORA VETË

Eli Krasniqi për Mollëkuqja: Burrnia është konstrukt patriarkal, feminizmi tenton t'i çlirojë burrat prej shtypjes

Xhemazije Rizvani

05/07/2024

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia