Blerta Ceka

BLERTA CEKA

Blerta është diplomuar në gjuhë angleze dhe gjuhë gjermane dhe aktualisht po përfundon studimet e saj për master në Studime Gjermane në Universitetin e Evropës Juglindore. Aktualisht, ajo kryen praktikë pune në qendrën e gjuhëve në Goethe-Institute. Më herët, Blerta ka punuar si përkthyese, interpretuese dhe mësimdhënëse në organizata dhe projekte të ndryshme, ajo është bashkëthemeluese e Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja".

POSTIME TJERA NGA AUTORI

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia