GRA
FEMINISTING

"Varfëria ka fytyrë gruaje", protestuesit marshuan në Shkup për të drejta të barabarta

Fisnik Xhelili

08/03/2022

Hungaria zgjodhi për herë të parë presidente grua
FEMINISTING

Hungaria zgjodhi për herë të parë presidente grua

Fisnik Xhelili

11/03/2022

Gratë i paguajnë më rëndë pasojat e luftërave
PASOJA

Gratë i paguajnë më rëndë pasojat e luftërave

Fisnik Xhelili

15/03/2022

RMV, shoqëria “kufizon” gratë me aftësi të veçanta
N'THELB

RMV, shoqëria “kufizon” gratë me aftësi të veçanta

Zenel Miftari

15/03/2022

Rita Filipi: Në shoqërinë shqiptare gruaja e ka dyfish vështirë
N'THELB

Rita Filipi: Në shoqërinë shqiptare gruaja e ka dyfish vështirë

14/04/2022

Diskriminim dhe shkelje ligjore, gratë e rajonit të Pollogut të vetmet në RMV pa strehimore për viktimat e dhunës
PASOJA

Diskriminim dhe shkelje ligjore, gratë e rajonit të Pollogut të vetmet në RMV pa strehimore për viktimat e dhunës

Fisnik Xhelili

26/06/2022