GRA
Punëtorët seksual në RMV kërkuan të drejtat e tyre në shesh, „Mollëkuqja” mbështet kërkesat e tyre
CEO

Punëtorët seksual në RMV kërkuan të drejtat e tyre në shesh, „Mollëkuqja” mbështet kërkesat e tyre

Ardit Ramadani

17/12/2021

RMV-ja ndryshoi kryeministrin, por jo edhe zakonet - gratë ngelen të papërfaqësuara
N'THELB

RMV-ja ndryshoi kryeministrin, por jo edhe zakonet - gratë ngelen të papërfaqësuara

Fisnik Xhelili

17/01/2022

RMV: Gratë edhe një herë u lanë jashtë vendimmarrjes, vetëm dy gra u zgjodhën zëvendësministre
PASOJA

RMV: Gratë edhe një herë u lanë jashtë vendimmarrjes, vetëm dy gra u zgjodhën zëvendësministre

Fisnik Xhelili

11/02/2022

FEMINISTING

"NewBorn" në Prishtinë këtë vit i dedikohet grave

Fisnik Xhelili

13/02/2022

„Çdo ditë 8 mars” – Mollëkuqja filloi fushatën vetëdijësuese në Tetovë, Gostivar dhe Tearcë
CEO

„Çdo ditë 8 mars” – Mollëkuqja filloi fushatën vetëdijësuese në Tetovë, Gostivar dhe Tearcë

Fisnik Xhelili

01/03/2022

RMV, politikanët burra nuk duan të ndajnë
N'THELB

RMV, politikanët burra nuk duan të ndajnë "fushë betejën" me gratë

Fisnik Xhelili

07/03/2022