Contraception_in_hands__1_.jpg

Dita Botërore e Kontracepsionit: Franca do të ofrojë kontraceptivë falas për vajzat nën 25 vjeç

FEMINISTING

September 26th, 2021

Dita Botërore e Kontracepsionit shënohet çdo vit më datë 26 shtator me qëllim që të nxjerr në pah të drejtën e çifteve dhe individëve për të vendosur të lirë dhe në mënyrë racionale sa fëmijë duan të kenë. Kjo është përfshirë edhe në Agjendën për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030 nën nenin 3.7 që thotë “deri në vitin 2030, të sigurohet qasje universale në shërbimet e kujdesit shëndetësor seksual dhe riprodhues, përfshirë planifikimin familjar, informacionin dhe edukimin dhe integrimin e shëndetit riprodhues në strategjitë dhe programet kombëtare. "

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) përmirësimi i qasjes deri te kontracepsioni me kosto të ulët dhe marrja e të njëjtit përmes programeve të planifikimit familjar ka zvogëluar shtatzënitë me rrezik të lartë; vdekshmërinë e nënave dhe fëmijëve; shtatzënitë e pa planifikuara te adoleshentët; dhe, përmirësimin e shëndetit dhe ushqyerjes së fëmijëve. Sipas reultateve të ushtrimeve modeluese, përdorimi i kontraceptivëve mund të ketë zvogëluar vdekshmërinë e nënave me mbi 40%. Përveç synimeve për planifikim familjar, qasja dhe përdorimi i kontraceptivëve ndihmon në luftën kundër HIV dhe AIDS, si dhe infeksioneve të tjera seksualisht të transmetueshme.

Franca ka bërë një hap drejt sigurimit dhe qasjes më të lehtë deri te kontraceptivët hormonalë. Nga 1 janari 2022 në Francë kontraceptivët hormonalë do të jenë falas për të gjitha vajzat dhe gratë deri në moshën 25 vjeç. 

Sipas Oliver Veran, Ministër i Shëndetësisë në Francë, ka një rënie në përdorimin e kontraceptivëve tee vajzat dhe gratë e reja dhe kjo ndodh sepse kontraceptivët kushtojnë shumë. Ai theksoi se të gjitha shërbimet në klinika që lidhen me përdorimin e kontraceptivëve do të jenë gjithashtu falas.  

Është e pa pranueshme që vajzat dhe gratë të mos kenë mundësi të mbrohen dhe të mos kenë akses në kontracptivë sepse ato kushtojnë shumë. Çdo vit në Francë, 1000 vajza nga 12 deri në 14 vjeç janë shtatzënë dhe nga këto shtatzëni, 770 përfundojnë me abort

Oliver Veran, Ministër i Shëndetësisë në Francë

Ky vendim do t’i kushtojë Francës 21 milion euro në vit. Pas vitit 2013, kur kontraceptivët u bënë falas për vajzat nga 15 deri ne 18 vjeç, Franca pësoi një ulje të aborteve, nga 9,5 % në 6% midis vitit 2013 dhe 2018. 

 

Rita Behadini

Rita Behadini

Rita Behadini është moderatore, gazetare dhe aktiviste e të drejtave të grave. Ajo ka kryer studimet për "Biznes dhe Ekonomi" në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë. Gjatë studimeve Rita themeloi klubin studentor feminist, nga ku dhe lindi pasioni i saj për të avokuar për të drejtat e grave. Gjatë po asaj kohe ajo u punësua si gazetare në Portalb, për të vazhduar më pas për katër vite karrierën e saj në televizionin Alsat të Maqedonisë. Puna e saj si gazetare është e orientuar në të drejtat e grave dhe barazinë gjinore. Aktivizmin e saj Rita e vazhdoi duke themeluar Qendrën për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja", ku aktualisht ushtron detyrën e presidentes.

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia