PASOJA

Përbindëshat
PASOJA

Përbindëshat

Ilir Saliu

08/12/2023

'Mos qaj, ti je burrë', mendësia patriarkale detyron burrat t'i fshehin ndjenjat, fenomen i rrezikshëm
PASOJA

'Mos qaj, ti je burrë', mendësia patriarkale detyron burrat t'i fshehin ndjenjat, fenomen i rrezikshëm

Almira Xhaferi

30/11/2023

Ligji i punës në Maqedoninë e Veriut diskriminon baballarët, mbështet normat tradicionale
PASOJA

Ligji i punës në Maqedoninë e Veriut diskriminon baballarët, mbështet normat tradicionale

Teuta Buçi

29/11/2023

Vetëm 14 vjeçe më e reja me kancer të qafës së mitrës në MV - kanceri i dytë më i përhapur te gratë
PASOJA

Vetëm 14 vjeçe më e reja me kancer të qafës së mitrës në MV - kanceri i dytë më i përhapur te gratë

Fisnik Xhelili

10/11/2023

Ne, burrat e shekullit XXI
PASOJA

Ne, burrat e shekullit XXI

Ilir Saliu

04/11/2023

„Besarica
PASOJA

„Besarica", gratë në rajonet shqipfolëse e humbin identitetin pas martesës, pse dhe si ndodh kjo?

Fisnik Xhelili

16/10/2023

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia