PROTESTA
FEMINISTING

"Varfëria ka fytyrë gruaje", protestuesit marshuan në Shkup për të drejta të barabarta

Fisnik Xhelili

08/03/2022

Në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup u protestua për mbrojtje të grave dhe vajzave, u kërkua dënim maksimal për dhunuesit
PASOJA

Në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup u protestua për mbrojtje të grave dhe vajzave, u kërkua dënim maksimal për dhunuesit

Rita Behadini

31/08/2022