DHOMA PUBLIKE
SEEN

"Përndjekja", aktorëve politik nuk u “ngutet” të miratojnë propozim-ndryshimet në Kodin Penal

Teuta Buçi

19/04/2022

„Dhoma Publike”, një grup, shumë skandale, dhjetëra viktima, por pak dhe minimalisht të dënuar
SEEN

„Dhoma Publike”, një grup, shumë skandale, dhjetëra viktima, por pak dhe minimalisht të dënuar

Zenel Miftari

06/06/2022