foto-(12).png

Mbi 350 thirrje për ndihmë në muaj nga viktimat e dhunës në familje, ky është numri i linjës SOS

PASOJA

April 14th, 2023

Urë lidhëse mes viktimave të dhunës në familje dhe institucioneve, por edhe shpresa e parë për shpëtim janë gratë dhe vajzat që përgjigjen në linjën celulare SOS 141 700, e cila është e destinuar për personat e ekspozuar ndaj dhunës në familje.

Deri në 350 telefonata në muaj bëhen në linjën SOS falas 141 700, e cila është e dedikuar për ndihmë ndaj viktimave të dhunës në familje. Linja ekziston që nga viti 1994, është aktive 24 orë në ditë dhe mund të arrihet duke telefonuar nga çdo operator celular, pa asnjë prefiks.

Numri i viktimave mund të jetë deri në 100, ndërsa pjesa tjetër e thirrjeve mund të jenë disa herë nga i njëjti person, sepse ose dhuna përsëritet ose viktima ka nevojë për informata shtesë

Savka Todorovska, kryetare e Këshillit Nacional për Barazi Gjinore

Zgjatje e dorës nga Këshilli Kombëtar për Barazi Gjinore

Operatorët e linjës telefonike janë gra dhe vajza nga Këshilli Kombëtar për Barazi Gjinore. Ato janë dora e parë e ndihmës dhe këshilla e parë që i jepet viktimës së dhunës në familje. Ata i zhvillojnë bisedat në gjuhët maqedonase, shqipe, turke dhe rome.

Në momente të tilla jemi ura lidhëse mes viktimave dhe institucioneve. I këshillojmë që të lajmërojnë menjëherë policinë. Në rast se nuk munden, telefonojmë, në mënyrë që të dalin në mënyrë të sigurt dhe të shpejtë nga mjedisi. Në raste të tilla nuk ka shumë kohë për këshilla, por ne reagojmë shpejt për ta sjellë viktimën në vend të sigurt.

Azra Milaimi Rexhepi, operatore e linjës SOS për viktimat e dhunës në familje

Këshilli udhëhiqet nga Savka Todorovska, aktiviste për barazi gjinore që nga pavarësia e vendit.

Nuk mund të llogarisim nëse dhuna është rritur apo ka rënë, sepse deri atëherë nuk ka pasur të dhëna. Por që nga hapja e parë e linjës mund të themi se sa është ngritur vetëdija që të mos pësojnë dhunë

Savka Todorovska

Qendra këshillimore për ndihmë të viktimave

Së fundmi, kjo organizatë ka hapur edhe një qendër këshilluese për ndihmë psiko-sociale dhe juridike. Vetëm gjatë muajit të fundit, këshillimorja kishte nëntë raste të raportuara. Në të njëjtën kohë, një grua u përkujdes në një qendër krize.

Kur vijnë për herë të parë në qendrën tonë të këshillimit, viktimat kryesisht kanë frikë. Duhet të fitohet besimi, në mënyrë që t'u ofrojmë mbështetje. Ata nuk janë të njohur me të drejtat e tyre. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu, për t'i udhëhequr ata. Ata nuk dinë ku të drejtohen. Nëse i drejtohen policisë, a do të ketë pasoja? Ose nëse i drejtohen qendrës për punë sociale, a do të mund një ekspert nga atje t'i vizitojë shtëpitë e tyre.

Ruzhica Pinzovska, këshilltare juridike në Këshillimore

Memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Brendshme

Këshilli gjithashtu nënshkroi memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme, me qëllim të reagimit më efektiv ndaj viktimave të dhunës në familje.

Pasojat mbi viktimat, kryesisht gra dhe vajza, janë të tmerrshme, për sa i përket dëmit potencial dhe objektiv. Pavarësisht nëse është fizik, qoftë material, qoftë mental. Dhe në fund do të thoja edhe dëme elementare biologjike që kanë viktimat e dhunës në familje

Oliver Spasovski, ministër i Punëve të Brendshme

Heshtja ndaj torturave nga frika për jetesën

Sipas përvojës së operatorëve nga organizata, gratë nga zonat urbane janë më të shumta në paraqitje, por kanë filluar të inkurajohen edhe gratë nga zonat rurale. Megjithatë, frika ekziston ende te të gjithë.

Duhet të vendosim veten në vendin e viktimës dhe të kuptojmë situatën e tyre. Për shembull, një viktimë, e cila ka një jetë të mesme, në një komunitet dhe më së shpeshti dhuna vjen nga bashkëshorti. Në ato raste frika është "si të largohem nga ambienti?", "Si do t’ia dal më pas?", kanë frikë nga rreziku

Azra Milaimi Rexhepi, operatore e linjës SOS për viktimat e dhunës në familje

Ndryshe nga fillimet e linjës SOS, përvoja ka treguar se është rritur ndërgjegjësimi për nevojën e raportimit të dhunës.

Nuk raportojnë vetëm viktimat, por edhe të afërmit e tyre, miqtë, fqinjët, kalimtarët nëse e vënë re

kryetarja e Këshillit Kombëtar për Barazinë Gjinore

1191 viktima të dhunës në familje në vitin 2022

Numri i organizatave që ofrojnë kujdes dhe këshillim për viktimat e dhunës në familje është rritur ndjeshëm sot. Megjithatë, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, situata me këtë fenomen të dhunshëm është ende larg të qenit inkurajuese.

Sipas këtyre të dhënave, në vitin 2022 janë regjistruar gjithsej 1191 viktima të dhunës në familje. Më të shumtat prej tyre janë gra, pra 942, gjysma e të cilave janë të martuara, si bashkëshorte në bashkim familjar.

Pikërisht për këto arsye Këshilli Kombëtar për Barazinë Gjinore rekomandon që viktimat të inkurajohen dhe të raportojnë dhunën.

Burimi: Zëri i Amerikës

Fisnik Xhelili

Fisnik Xhelili

Fisnik Xhelili është i diplomuar në degën e Komunikimit Ndërkombëtar. Aktualisht punon si gazetar dhe moderator në portalin "Portalb.mk". Njëkohësisht ai vijon studimet e masterit në degën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomacisë. Fisniku është bashkëthemelues i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja".

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2023 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia