pink-minimalist-gynecologist-logo---2024-07-09t115132.220.png

Çlirimi nga zinxhirët e statusit martesor dhe amësisë

PASOJA

July 9th, 2024

Doktrinat e mëmësisë dhe martesës janë thurur me kujdes në pëlhurën e historisë njerëzore për të përcaktuar vlerën e grave. Përveç kufizimit të spektrit shumëngjyrësh të përjetimeve të grave, ky përkufizim i çalë i detyron gratë të hyjnë në role që nuk përfaqësojnë vërtet qëllimet e tyre. Është e rëndësishme t'i avullojmë këto ide të vjetruara dhe të njihemi me mënyrat e shumta që gratë pasurojnë shoqërinë ndërsa ne marshojmë kokëngulthi në shekullin e njëzet e një.

Qëkur dihet për njerëzimin, vlera e gruas është reduktuar në marrëdhëniet që ajo ka me të tjerët - kryesisht si grua dhe nënë. Ky shembull është përjetësuar nga kallëzimet kulturore, doktrinat fetare dhe pritshmëritë e shoqërisë që vendosin theks të panevojshëm në rolet shtëpiake. Një perspektivë e tillë hedh poshtë potencialin e madh dhe arritjet e ndryshme të grave që zgjedhin rrugë alternative.

Presioni shoqëror për t'u martuar dhe për të pasur fëmijë mund të jetë dërrmues, duke ndikuar thellë në vendimet e rëndësishme të jetës. Gratë që nuk janë të martuara ose që nuk kanë fëmijë shpesh përballen me një trajtim të ashpër dhe shihen me sy gjykues dashakeq, sikur janë një anomali apo një dështim. Ky paragjykim shoqëror mund të çojë në një krizë identiteti dhe vlerash, duke lënë në hije shumë dimensione të tjera të jetës së një gruaje që meritojnë vlerësim dhe respekt.

Në dinamikën e botës së sotme, shumë e më shumë gra e përcaktojnë suksesin sipas normave që ato i vendosin vet, duke dalë jashtë roleve tradicionale të gruas dhe nënës. Duke e përqafuar lirinë dhe aftësitë e tyre, i painjorueshëm është shpërthimi në karrierë, shpikja dhe realizimi i inovacioneve dhe zhvendosja e realitetit të deformuar të shoqërisë. Nuk është ndjekja e roleve tradicionale që përcakton vlerën e tyre, janë kontributet, aftësitë dhe ndryshimi që ata bëjnë në botë.

Marrim shembull figura si Oprah Winfrey perandoria mediatike dhe iniciativat filantropike të së cilës kanë prekur miliona njerëz. Këto gra, ndër të tjera të panumërta, tregojnë se përmbushja dhe ndikimi nuk kufizohen me statusin martesor ose atë të amësisë. Pozita e tyre në shoqëri përcaktohet nga guximi, intelekti dhe pasioni.

Mediat dhe rrëfimet kulturore luajnë një rol vendimtar në formësimin e perceptimeve shoqërore. Duke nënvizuar historitë e grave që e arrijnë madhështinë jashtë roleve tradicionale, ne mund të sfidojmë dhe ndryshojmë stereotipet e vjetruara. Filmat, letërsia dhe gazetaria që festojnë arritjet e ndryshme të grave ndihmojnë në zgjerimin e të kuptuarit kolektiv të asaj që do të thotë të bësh një jetë kuptimplote dhe të suksesshme. 

Krijimi i një shoqërie që vlerëson gratë për cilësitë e tyre thelbësore, kërkon ndryshime strukturore. Kjo përfshin krijimin e politikave që sigurojnë mundësi të barabarta arsimore dhe mundesi të barabarta punësimi, qasje në kujdesin shëndetësor dhe mbrojtje kundër diskriminimit me bazë gjinore. Që përfshin gjithashtu ofrimin e sistemeve mbështetëse që u mundësojnë grave të ndjekin lirisht ambiciet e tyre, pa peshën e presionit për të qenë bashkëshorte apo nënë. 

Në thelb, ripërcaktimi i vlerës së grave përfshin rimarrjen e rrëfenjës nga kthetrat gjykuese të shoqërisë dhe transformimin e saj deri në pikën e harrimit të së kaluarës tragjike të trajtimit dhe vrojtimit të gruas. Të kuptohet se përvojat, aftësitë dhe aspirata e grave nuk janë një bllok guri, por një mozaik ngjyrë-plotë talenti, ëndërrash dhe arritjesh, që inspiron, nxit dhe transformon mënyrën se si ne e shohim botën. 

Matja e vlerës së grave sipas statusit të tyre martesor dhe amësisë është një praktikë e vjetëruar që nuk arrin të kapë spektrin e plotë të kontributeve të tyre. Gjersa thellohen shekujt e qytetërimit, është thelbësore të përqafojmë një përkufizim më të gjerë, më gjithëpërfshirës të suksesit. Duke e korrigjuar qasjen, ne e nderojmë thelbin e vërtetë të vlerës së gruas, të çliruar nga kufizimet e roleve tradicionale, dhe ndihmojmë që gratë të ndihen të fuqizuara të përcaktojnë vet rrugën e tyre dhe të ndihen krenare për individualitetin e tyre.

Është koha të çlirohemi nga zinxhirët e normave të vjetruara dhe ta përqafojmë fort individualitetin dhe potencialin e pakufi të grave kudo dhe në çdo orë të jetës. 

Blerina Qamili

Blerina Qamili

Blerina Qamili është lindur në Tetovë në vitin 1993 dhe është diplomuar në Mjekësi të Përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë, në Universitetin e Tetovës. Ajo tani po e vazhdon përsosjen e saj profesionale si specializante e Nefrologjisë në Fakultetin e Mjekësisë - Universiteti "Shën Kirili dhe Metodi" Shkup.

donor image

Përmbajtja e kësaj ueb-faqeje është përgatitur nga Mollëkuqja me mbështetje të popullit Amerikan përmes Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (USAID). Pikëpamjet e autorëve të shprehura në këtë ueb-faqe nuk reflektojnë medoemos pikëpamjet e Agjencionit për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Platforma mollëkuqja.mk është projekt i Qendrës për Mundësi të Barabarta "Mollëkuqja". Nëpërmjet kësaj platforme ne synojmë të krijojmë një hapësirë të sigurtë për gratë dhe burrat, ku të njëjtët jo vetëm mund të informohen për problemet aktuale që kanë të bëjnë me diskriminimin gjinor, por edhe të mund të ndajnë mendimet dhe eksperiencat e tyre.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2024 / Mollëkuqja.mk | Made by LuckyMedia